top of page

מהו מיפוי ריזומטי?

מפת חשיבה ריזומטית היא סכמה חזותית המייצגת רשת הקשרים שנוצרו על ידי תהליך חשיבה יצירתי.

המפה מאפשרת לחוקרים לסנכרן מידע ורעיונות ולזהות חיבוריים בלתי צפויים בין תחומי ידע.

זה כלי נהדר לארגון נתוני מחקר ורעיונות ולאיתור פוטנציאל לחדשנות.

רביד רובנר - מפת חשיבה ריזומטית - פילוסופיה, 2012

להעמקה, קראו את המאמר שכתבתי על מיפוי חשיבה ריזומטי כצורת חשיבה עיצובית.

bottom of page